V současné době pracuji osobně v ambulanci za dodržování těchto hygienických opatření:

V případě osobního setkání platí  určitá omezení a nutnost dodržovat  doporučení, která se týkají ordinace klinického psychologa a ostatních zdravotníků vyplývajících z  nařízení a doporučení MZ ČR. Respektujte proto prosím následující pravidla:

  • nenavštěvujte ordinaci, pokud se u Vás projeví příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění - zvýšená teplota, dušnost, suchý kašel, apod.
  • pokud jste v karanténě, na sezení nechoďte.
  • po příchodu do ordinace prosím o umytí rukou dezinfekčním mýdlem a  otření rukou jednorázovými ručníky (vše bude k dispozici v ordinaci).
  • je nutné si chránit obličej (ústa i nos) ochrannými pomůckami - rouškami či respirátory
  • musíme nyní upustit od podávání si rukou
  • v ordinaci se budeme snažit udržovat doporučený odstup 2 metry
  • dočasně musím zkrátit délku sezení (v případě osobního setkání) na 45 minut kvůli zajištění ochranných opatření (dostatečné větrání, dezinfekce atp.).

Tato hygienická opatření platí do odvolání.