rk


 

Ambulance klinického psychologa- nestátní zdravotnické zařízení  (IČO: 681 144 01, IČZ: 06724000)

klinický psycholog, psychoterapeut  (certifikován pro práci ve zdravotnictví)

smluvní vztah: VZP(111)

 

Ve své praxi poskytuji:

- diagnostiku psychických potíží (testovými a netestovými metodami)

- psychoterapii dospělých a dospívajících (od 16 roků výše)

- individuální psychoterapii zdravotních potíží širokého spektra (úzkostné, depresivní, osobnostní poruchy, somatizační, psychosomatické, atd.), psychoterapii při osobních a vztahových potíží,  při zvládání náročných situací, somatického onemocnění, k  porozumění sobě a vztahům s lidmi. 

- konzultaci zdravotního stavu s doporučením k dalšímu léčebnému  postupu (1-3 setkání)

- možnost sledování průběhu a účinku psychoterapie(Deepsy)

- možnost psychoterapie v angl. jazyce