Všechny  zdravotní výkony jsou hrazené pacientem přímo, nemám smlouvy s pojišťovnami. 

 

Cílené psychologické vyšetření: 60 min  900Kč

Komplexní psychologické vyšetření: 60min  900Kč, maximálně 6 hodin včetně vyhodnocení a zprávy

Individuální psychoterapie: 50 min  1000Kč

Zrušení sezení méně než 48 hodin před jeho začátkem je plně hrazeno klientem.

 

Platbu je možné provést  na bankovní účet: 1628276103/ 0800 nebo přes QR kód:

QR kód Psychoterapie
Individuální psychoterapie, 1000 Kč