Klinický psycholog (atestatce z klinické psychologie) a psychoterapeut (funkční specializace, certifikován  pro  práci ve zdravotnictví)

Pracuji jako klinický psycholog a psychoterapeut na Psychosomatické klinice (nestátní zdravotnické zařízení) a v soukromé praxi (nestátní zdravotnické zařízení) v Praze, jsem akreditován pro práci ve zdravotnictví. Absolvoval jsem výcvik v satiterapii a individuální psychoanalytické psychoterapii (kandidát  s ukončenou  supervizí).

Jsem členem profesních a odborných společností AKP (Asociace klinických psychologů) a ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii).

Podílím se na vzdělávání pregraduálních a postgraduálních studentů psychologie, lékařství a psychoterapie. V klinické praxi vycházím z psychoanalyticko-psychoterapeutického přístupu, který integruji s dalšími intervencemi. Pracuji především s dospělými a dospívajícími  klienty. Jsem garant, lektor teorie a supervizor nácviku  terapeutických  dovedností v rámci psychoterapeutického výcviku VIP (Výcvik integrace v psychoterapie, http://www.psychoterapie-integrace.cz).  Zajímá mne výzkum v psychoterapii.

 

Profesní životopis:

Pracoviště:

 

Funkce na pracovišti:

 • klinický psycholog a psychoterapeut, individuální psychoterapie s dospělými a dospívajícími

 

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • Filozofická fakulta MU Brno, jednooborová psychologie (1992-1998)
 • Doktorandské studium na 1. lékařské fakultě UK Praha, katedra lékařské psychologie a psychopatologie(2004-2008)

 

Vzdělání v psychoterapii, supervizi a výzkumu:

 • Satiterapeutický výcvik, Atelier satiterapie(1998-2002)
 • Výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii, ČSPAP (2000-doposud)
 • Atestace v oboru klinická psychologie (2003)
 • Funkční specializace v psychoterapii (2006)
 • Osvědčení k výkonu zdravotnické profese v oboru klinická psychologie (aktuálně platné 2023-2028)

 

Přehled zaměstnání:

 • Psychiatrická léčebna Černovice, Brno(1998–2001), psycholog
 • Občanské sdružení Práh, Brno-psychosociální a pracovní rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných (1999–2001), spoluzakladatel a  psycholog
 • Psychoterapeutická klinika ESET, (2001–04), klinický psycholog
 • Psychosomatická klinika (od r. 2004- 2005), klinický psycholog, psychoterapeut
 • Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha (2007-2009), klinický psycholog, psychoterapeut
 • Nestátní zdravotnické zařízení- ambulance klinického psychologa (2005- dosud), klinický psycholog, psychoterapeut
 • Pracuji 23 let ve zdravotnictví na plný úvazek.

 

Vystoupení na konferencích a pedagogická činnost:

 • Vystoupení na konferencích a pedagogická činnost:

 • přednáška, interní seminář, PL Brno,2000 :”Pomáhá empatie v léčbě sexuálnich deviací?", aktivní
 •  přednáška, o.s. Práh Brno,2000:”Psychohygiena v každodenním životě”, aktivní
 • výzkumnická konference PPRSIII.(Psychoanalytic Proces Research Strategies(výzkum v psychoanalýze), Ulm 2009: pasivní, mezinárodní
 • psychoanalytická konference ČSPAP, Praha 2009: “Bridging identities”, pasivní, mezinárodní
 • psychiatrická konference Karlovy Vary 2009: aktivní:”Monitorování procesu změny v psychoterapii",
 • konference IAPSA, Opočno 2010, pasivní
 • psychosomatická konference, Liberec 2010,:”Monitorování procesu změny v psychoterapii", aktivní
 • psychoterapeutická konference EAIP Warszava 2011,”Integration in psychotherapy” pasivní, mezinárodní
 • psychoteraputická konference “Psychoterapeutické sympozium”, Brno 2011: aktivní :”Terapeutický vztah- měření"
 • psychoterapeutická konference v Luhačovicích 2011: aktivní : ”Výcvik integrace v psychoterapii- teorie a nácvik dovedností” a ”Integrativní funkce mysli", seminář
 • výzkumnická konference SPR (Society for Psychotherapy Research) 2011, Bern, pasivní, mezinárodní
 • konference “Psychoterapeutické sympozium”, Brno 2013, pasivní
 • klinický seminář s dr.Civitaresem (psychoanalýza,BFT-Bionian Field Theory), 8.11. 2014, Praha  mezinárodní.pasivní
 • 3 semináře “Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika-OPD” 2014-15, Praha
 • konference Psychoterapeutické sympozium květen 2015, Brno, aktivní : ”Terapeutické kompetence", panel,
 • Psychoterapeutické sympozium Brno, ”Výcvik integrace v psychoterapii", workshop
 • seminář supervize “Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika-OPD” léto 2015, Praha
 • seminář suprevize “Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika-OPD” září 2015,Praha
 • klinický seminář s dr.Civitaresem (psychoanalýza,BFT-Bionian Field Theory), Vídeň,4.-6.9.2015,mezinárodní
 • psychoterapeutická konference Lázně Jeseník,12.-15.11 2015, pasivní
 • psychoanalytická konference ČPS “Fenichel” 23.-25.10.2015: pasivní, mezinárodní
 • seminář ČSPAP, “Psychosomatika v psychoanalýze”, Praha 8.1.2016
 • seminář ČSPAP dr. Steiner 18.6.2016, Praha
 • klinický seminář s dr.Civitaresem, (psychoanalýza,BFT-Bionian Field Theory), 24.-26.6.2016 Budapešť,mezinárodní
 • seminář TFP (“Transfrence focused therapy”, dr. Vendys-Bakalářová,16.-17.4.2016 Praha,
 • seminář s  H.Levenson,  21. 6. 2016, Praha – TLDP- Časově limitovaná dynamická psychoterapie
 • klinický seminář s dr.Civitaresem, (psychoanalýza,BFT-Bionian Field Theory),11.-13.11.2016 Varšava,mezinárodní
 • klinický seminář s dr.Civitaresem, (psychoanalýza,BFT-Bionian Field Theory), 23.-25.6.2017 Praha 2017,mezinárodní
 • seminář ČSPAP-TFP (“Transfrence focused therapy”, dr. Vendys-Bakalářová,12.-14.5.2017 Praha
 • psychoanalytická konference ČPS “Fenichel” 21.-23.10.2017: mezinárodní, pasivní
 • klinický seminář s dr.Civitaresem a dr. Ferrem, (psychoanalýza,BFT-Bionian Field Theory), 10.-12.11.2018, Pavia (Itálie), mezinárodní
 • přednáška Neuropsychoterapie I, 13.11.2017, Praha, pasivní
 • klinický seminář s dr.Civitaresem, (psychoanalýza,BFT-Bionian Field Theory), 21.-23.9.2018 Vídeň,mezinárodní
 • integrativní EAIP konference "Roots and Gifts of psychotherapy integration" 12.-14.10.2018, Praha, mezinárodní, aktivní
 • seminář "Integrative supervision", dr. M.Zvelc, 16.10.2018, Praha
 • přednáška Neuropsychoterapie II, 19.10.2018, Praha, pasivní
 • psychoanalytická konference, "The Repression and Abandonment of Oedipus: oedipal situations in life, distress and disorder ",30.11.-2.12.2018, Londýn, mezinárodní
 • klinický seminář s dr.Civitaresem a dr.Ferrem, (psychoanalýza,BFT-Bionian Field Theory), 17.-19.5.2019 Pavia(Itálie),mezinárodní
 • klinický seminář s dr.Civitaresem, (psychoanalýza,BFT-Bionian Field Theory), 8.-10.11.2019 Budapest,mezinárodní
 • klinický seminář s dr.Civitaresem (on-line, psychoanalýza,BFT-Bionian Field Theory), 3.10.2020
 • mezinárodní psychoanalytická konference (on-line) "Contagion, Containment a Staying Connected:A Virtual Konference", Londýn UCL, 27.-29.11.2020,pasivní
 • semináře psychoanalytického myšlení, ČSPAP
 • mezinárodní  psychoanalytický seminář (on-line), "Sexuality, Excess and Representation", 8.5.2021, pasivní
 • mezinárodní psychoanalytická konference (on-line), " Re-visiting Psychotic Aspects of the Personality", 4.-5.12.2021, pasivní
 • klinický seminář s dr.Civitaresem, (psychoanalýza,BFT-Bionian Field Theory),Pavia, Itálie,  14.-16.10.2022, mezinárodní
 • mezinárodní konference (on-line) "Field Perspectives nad Intervention in Psychotherapy", 4.-5.11.2022
 • mezinárodní psychoanalytická konference "Oneiric Dimensions of the Mind"-Bion, Mexico, 10.-13.11.2022
 • klinický seminář: Bion: základní klinické koncepty,  Praha 30.11.2023, aktivní
 • klinický seminář: Psychoanalytická teorie pole, Praha 18.1.2024, aktivní
 • teoreticky seminář: Bion- Matte Blanco: A Conversation, on line, Mexico, 28.1.2024, pasivni
 • teoretický seminář: Through Psyche Soma. Winnicott- Freud, on-line, Mexico, 23.6.2024, pasivní

 

Aktivní přednášky a semináře:

 • "Pomáhá empatie v léčbě sexuálnich deviací?", interní seminář v PL Černovice, Brno 2000
 • “Psychohygiena v každodenním životě", přednáška pro veřejnost, o.s. Práh, Brno 2000
 • "Monitorování procesu změny v psychoterapii", Psychiatrická konference Karlovy Vary 2009
 • "Monitorování procesu změny v psychoterapii", Psychosomatická konference Liberec 2010
 • "Somatizace v rehabilitaci", interní seminář RK Malvazinky, Praha
 • "Terapeutický vztah- měření", Psychoterapeutické sympozium, Brno 2011
 • "Výcvik integrace v psychoterapii- teorie a nácvik dovedností", Psychoterapeutická konference Luhačovice 2011
 • "Integrativní funkce mysli", workshop , Psychoterapeutická konference Luhačovice 2011
 • "Terapeutické kompetence", panel, Psychoterapeutické sympozium Brno 2015
 • "Výcvik integrace v psychoterapii", workshop, Psychoterapeutické sympozium Brno 2015
 • "Výcvik integrace v psychoterapii-Jak učíme integraci ve výcviku",EAIP konference, panel Praha 2018
 • "Bionovo O: ultimátum realita a pravda", Česká psychoanalytická společnost Praha, 19.10.2023, aktivní
 • klinický seminář: Bion: základní klinické koncepty,  Praha 30.11.2023, aktivní
 • klinický seminář: Psychoanalytická teorie pole, Praha 18.1.2024, aktivní

 

Výuka:

 • Lektor Focusingu
 • Lektor Výcviku integrace v psychoterapii (VIP), od r. 2010-doposud
 • Lektor vzdělávání na Psychosomatické klinice s.r.o., Praha- pro pregraduální studenty psychologie a medicíny,fyzioterapie a graduované lékaře (doposud)

 

Členství v odborných společnostech:

 • Asociace klinických psychologů (AKP)
 • Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii(ČSPAP)

 

Vybrané odborné publikace:

 • Identifikace vynořující se dynamické scény během úvodního psychodynamického interview:klinická a výzkumná perspektiva: David Holub, Roman Telerovský, Miroslava Benešová, Radim Karpíšek, Lydia Tischler, Researchgate. Leden 2020

 • Posouzení změn po ukončení psychoterapie (CHAP): Česká verze manuálu: Rolf Sandell, David Holub, Jan Roubal, Tomáš Řiháček, Miroslava Benešová, Radim Karpíšek: Researchgate, leden 2019

 • “Kompetenční přístup a kompetence psychoterapeuta: nový koncept v profesním vzdělávání”, časopis Psychoterapie 2016/2
 • “Teorie sexuální orientace: metodologický komentář”, časopis Psychoterapie 2007/2